Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, na jakich zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową www.soho-studio.pl. Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych na stronie www.soho-studio.pl jest Soho Studio Sylwia Nejman, z siedzibą pod adresem os. Legionów 6/30 Konin 62-510. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail fotolovestory@wp.pl.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych
Podczas odwiedzania strony www.soho-studio.pl możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

Informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zamówień, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy i fakturacji.
Informacje techniczne, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa, urządzenie końcowe oraz inne informacje zbierane automatycznie za pomocą plików cookies i podobnych technologii.
Informacje o preferencjach i zachowaniach użytkownika na stronie www.soho-studio.pl, zbierane za pomocą narzędzi analitycznych.
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

Realizacji zamówień, w tym przetwarzania płatności, dostawy towarów i obsługi reklamacji.
Udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia przesłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
Zapewnienia pełnej funkcjonalności i personalizacji strony www.soho-studio.pl.
Zapewnienia bezpieczeństwa, monitorowania i analizy ruchu na stronie internetowej.
Przeprowadzania działań marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
Wyrażona zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
Przestrzeganie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3, takim jak dostawcy płatności, kurierzy realizujący dostawy, firmy obsługujące działania marketingowe. Udostępniane dane są ograniczone do niezbędnego minimum i zawsze zachowujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych,
poprawiania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych danych kontaktowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub jeśli istnieje inny ważny powód do przechowywania danych, na przykład w celu dochodzenia roszczeń.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Zabezpieczamy dane osobowe użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych. Wprowadzamy odpowiednie procedury wewnętrzne i szkolimy naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies
Strona www.soho-studio.pl może używać plików cookies i podobnych technologii w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony, analizy ruchu oraz personalizacji treści. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zmiany w Polityce prywatności
Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących prywatności lub zmiany przepisów prawnych. W przypadku istotnych zmian będziemy informować użytkowników na stronie www.soho-studio.pl lub za pomocą innych odpowiednich środków.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych danych kontaktowych.

Scroll to Top